الگوی لباس
 

در این الگو یک اندازه اختصاصی با عنوان اندازه زیر سینه داریم

 

 

براي رسم كاسه سوتين به اين ترتيب عمل مي كنيم:

از نوك سينه با توجه به اندازه سینه از ساسون سرشانه بالا،و از ساسون زیر سینه پایین می رویم.

2-0=1-0

3-0=4-0

 

 

 

 

 

ساسون ها را پهن تر می کنیم.(1 سانتی متر)

 

 

 

 

در این قسمت تکه زیر و دستک را رسم می کنیم:

از نقطه 6و7، سه سانتی متر پایین آمده خطی موازی خط سینه رسم کنید. 

 

نقطه 6و7 را مستقیم به خط زیر سینه متصل کنید.

خط زیرسینه را نیز مانند شکل رسم کنید.

-پهنای قزنX9-8=1/2اندازه زیر سینه+

10-9=بلندی قزن 

=مقدار ساسون زیر سینه)

 

 

 

 

 

 

برای اینکه فضای بیشتری برای سینه ایجاد شود به هر تکه در نقطه ی سینه ،1  سانتی متر اضافه می کنیم.           

 

 

تکه زیر سینه جدا کرده ساسون آن را می بندیم.

 

 

 

دستک  را جدا می کنیم

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 11:26  توسط رستگاری | 
 

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آبان ۱۳۸۹ساعت 15:46  توسط رستگاری | 
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم دی ۱۳۸۸ساعت 15:20  توسط رستگاری | 

الگوی دامن را در فرصت های بعدی آموزش خواهم داد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم دی ۱۳۸۸ساعت 11:29  توسط رستگاری | 
+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 9:53  توسط رستگاری | 

 

الگوی سوتین

۱-۰=۲-۰=۷  سانتی متر

۳-۰=۴-۰=۷  سانتی متر

از نقطه۳و۴ سه سانت متر پایین رفته خط زیر سینه را راسم می کنیم .

از نوک سینه نیز خطی به موازات خط سینه  می کشیم .

۷-۶=۱سانتی متر

۸-۶=۱/۲سانتی متر

۹-۵=۱سانتی متر

۱۰-۱=۱۱-۲=۳سانتی متر

۱۳-۱۲=۲سانتی متر

۱۵-۱۴=۳سانتی متر

۱۶-۱۴=۲سانتی متر

نقطه۱ را به ۸ سپس به ۳ وصل می کنیم و نقطه ۲ را به ۱۶ و ۱۵ را به۴ وصل نموده.

از نقطه ۳ و۴ به دو طرف ساسون ۱ سانتی متراضافه کرده نقاط ۱۸ و۱۷ بدست می آید. این نقاط را به نقطه۰ وصل کرده و از سمت پایین به خط زیر سینه عمود می کنیم.

فاصله بین ۱۸و۱۷ راایکس می نامیم .

۱۹-۵=۱/۲اندازه زیر سینه+x- پهنای قزن

۱۹-۲۰=پهنای قزن

۱۹-۲۱=۱۰تا۸سانتی متر

۲۱-۲۲=دوخت کش رکاب

۲۳-۱۰=۲۴-۱۱=۱/۲سگک

۲۴-۲۲=از نقطه ۲۵ بگذرد.

۰-a= یک سانتی متر

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۸۸ساعت 18:54  توسط رستگاری | 
 

برای دوخت این مقنعه از پارچه ریون(کشی)استفاده می شود . بلندی نقاب را ۱۰سانتی متر درنظر

 بگیرید . الگو به همین صورت روی  راه   پارچه قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آذر ۱۳۸۸ساعت 12:27  توسط رستگاری |